FIGYELEM! TOBORZÁS

FIGYELEM, folyamatosan várják a jelentkezőket! 

Elindult a toborzás az ózdi börtön állományába!

Ózdiak! Itt a lehetőség helyben állást találni, akik pedig elmentek, itt a lehetőség akár hazajönni is!

A börtön stabil, kiszámítható, hosszútávra tervezhető munkahelyet jelent. Kérem, hogy akit érdekel, figyelmesen olvassa el az alábbi szöveges tájékoztatót, amit a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága adott ki, minden jelenleg elérhető információt megtalál benne. Mindenkit arra kérek aki ezt olvassa, hogy ossza tovább, hogy eljusson az érdeklődőkhöz.

"Álláslehetőségek az Ózdon létrehozásra tervezett 

büntetés-végrehajtási intézetben

A fogvatartotti zsúfoltság csökkentése érdekében Magyarország Kormánya 2016. és 2019. között folytatja férőhelybővítési programját, mely a 1125/2016. (III.10.) Korm. határozat szellemében megszüntetni hivatott a bv. intézetek zsúfoltságát.

Mindezek eredményeként hamarosan megkezdődik a munkavállalók toborzása az Ózdon létrehozásra tervezett új büntetés-végrehajtási intézetbe, mely várhatóan 250 fő részére biztosít munkalehetőséget, a felügyelőtől a reintegrációs tiszteken át a karban-tartókig és az adminisztratív dolgozókig. Az álláshelyek betöltésére a helyi lakosok je-lentkezését várjuk.

Tekintve, hogy a büntetés-végrehajtási szervezethez felvételre kerülők egy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjai lesznek, mind a kiválasztásukra, mind a szolgálatellá-tásukra különleges, az átlagosnál szigorúbb szabályok vonatkoznak, melyhez magasabb erkölcsi és anyagi megbecsülés párosul. Aki a felvételi eljárás során alkalmasnak bizo-nyul, akár 2016 decemberétől megkezdheti a szolgálatba lépést megelőző szakmai kép-zést, majd 2017-től a tényleges szolgálatteljesítést.

A hivatásos állománytagok döntő többségét képező felügyelőkkel szemben támasztott főbb szakmai elvárások a külső és belső objektumvédelem mellett, hogy a fogvatartot-tak szakszerű őrzésével, felügyeletével, ellenőrzésével, előállításával és foglalkoztatásá-val biztosítsák az intézet biztonságos és törvényes működését, egyben tevékenységük-kel elősegítsék a fogvatartottak reintegrációját, a társadalomba való visszailleszkedést.

A legfontosabb feltételek, amelyeknek minden jelentkezőnek meg kell felelnie:

- magyar állampolgárság és állandó belföldi lakhely

- betöltött 18. életév

- érettségi, tiszti beosztásra jelentkezőknél felsőfokú végzettség

- büntetlen előélet

- egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

A fizikai alkalmassági vizsgálat során öt kötelező mozgáselemet – többek között fekvő-támasz, felülés, ingafutás, helyből távolugrás, 2000 m-es síkfutás – kell a jelentkezőknek meghatározott szinten teljesíteni. A követelmények korcsoportonként és beosztáson-ként vannak megállapítva, a legmagasabb elvárásoknak a 29 év alattiaknak kell megfe-lelniük.

A pályázóknak beosztástól függően 6-7 hónapos tanfolyamon kell részt venniük a fővá-rosban. A hétfőtől-péntekig tartó bentlakásos képzésekre a büntetés-végrehajtás térí-tésmentes szállást és kedvezményes étkezést biztosít.

A büntetés-végrehajtásban dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. A kezdő fizetés tiszthelyettesek esetén minimum havi 220 ezer forint, tiszteknél pedig minimum havi 330 ezer forint, amit évi 200 ezer cafeteria egészít ki. Emellett ruházati és lakhatási költségtérítés, mobilflotta-használat, kedvezményes üdülési lehetőség és adott esetben szociális támogatás is jár. A hivatásos állomány számára a börtön stabil, kiszámítható, hosszútávra tervezhető munkahelyet teremt, melyhez képzési és előmeneteli lehetősé-gek társulnak.

Aki szeretne az Ózdon létrehozásra tervezett büntetés-végrehajtási intézetben munkát vállalni, az küldje meg önéletrajzát a toborzas@bv.gov.hu e-mail címre vagy a 1054 Bu-dapest, Steindl Imre utca 8. címre, de telefonon is érdeklődhet hétköznapokon a 06-1/301-8150-es telefonszámon 08.00. órától 11.00. óráig és 13.00. órától 16.00. óráig. "